زمان بارگزاری این صفحه: 9:00 AM UTC

پاسخ نیروی انتظامی درمورد فعالیت انصار حزب الله

معاون اجتماعی نیروی انتطامی جمهوری اسلامی به سووال خبرنگارنگاران مبنی بر فعالیت انصار حزب الله پاسخ داد. در متن این پاسخ، آمده است: پیرو درخواست انصار حزب الله برای دریافت مجوز فعالیت امر به معروف و نهی از منکر از پلیس امنیت ناجا، جناب آقای محتشم دبیرکل انصار حزب الله، جلسه ای با رییس پلیس […]

معاون اجتماعی نیروی انتطامی جمهوری اسلامی به سووال خبرنگارنگاران مبنی بر فعالیت انصار حزب الله پاسخ داد.

در متن این پاسخ، آمده است: پیرو درخواست انصار حزب الله برای دریافت مجوز فعالیت امر به معروف و نهی از منکر از پلیس امنیت ناجا، جناب آقای محتشم دبیرکل انصار حزب الله، جلسه ای با رییس پلیس امنیت اخلاقی ناجا برگزار کرد و با طرح نظرات خود پیرامون اجرای طرح امر به معروف و نهی از منکر، مقرر گردید روی طرح خود تجدید نظر و از قالب ها و ظرفیت های رسمی و موجود نظام استفاده نمایند و هر گونه فعالیت سازمان یافته با مجوز مراجع رسمی صورت پذیرد و البته اهتمام به فرضیه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک واجب همگانی امری پسندیده است که همواره نیروی انتظامی آن را ترویج نموده و از آمران و ناهیان حمایت قانونی به عمل خواهد آورد./ایرنا

مطالب بیشتر؛


عناوین ویژه