زمان بارگزاری این صفحه: 7:36 PM UTC

پاسخ های شهردار رشت به 5 سوال شورا

صدای گیلان؛ در صبح روز سه شنبه جلسه طرح سوال شورای رشت از شهردار برگزار شد که در این جلسه 5 سوال عمده مطرح شد و خلیلی هم به سوالات طرح شده پاسخ داد .تشریح کامل این جلسه را به گزارش از سایت شهرداری رشت در ذیل مشاهده می کنید؛ سوال اول: عليرغم تشکيل کارگروه نهضت آسفالت […]

صدای گیلان؛ در صبح روز سه شنبه جلسه طرح سوال شورای رشت از شهردار برگزار شد که در این جلسه 5 سوال عمده مطرح شد و خلیلی هم به سوالات طرح شده پاسخ داد .تشریح کامل این جلسه را به گزارش از سایت شهرداری رشت در ذیل مشاهده می کنید؛

سوال اول: عليرغم تشکيل کارگروه نهضت آسفالت و تاکيدات موکد اعضاي محترم شورا تا کنون هيچ اتفاق مثبتي در کيفيت روسازي هاي شهري رخ نداده است.
پاسخ :
اولين بار نهضت آسفالت توسط رياست محترم شوراي وقت از اواخر سال ۹۲، و بعد از آن نيز در مصاحبه ها در جلسات مختلف بصورت مکرر مطرح گرديد.
در جهت جلب نظر شورا ، بحث ايجاد کارگروه نهضت آسفالت توسط رئيس شورا و جمعي از اعضاء شورا به اتفاق در صحن علني مطرح گرديد
نکته مورد توجه در مورد نهضت آسفالت بدين صورت قابل بيان است :
آيا بحث مطرح کردن نهضت آسفالت در حجم گزارش شده پيوستي (پيوست ۱)اقدامي کارشناسي شده مي-باشد؟
پيوست يک-۱
رديف عنوان مورد نيــــــاز ميزان
۱ مساحت مد نظر جهت اجراي نهضت آسفالت ۴/۰۰۰/۰۰۰ متر مربع
۲ ميزان تناژ آسفالت مورد نياز ۶۵۸/۰۰۰ تن
۳ ميزان تناژ قير مورد نياز ۴۰/۰۰۰ تن
۴ بودجه مورد نياز جهت تهيه آسفالت و اجرا ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
با توجه به در نظر گرفتن بهترين شرايط توليد و اجراي آسفالت بلحاظ شرايط مختلف توليد و اجرا جهت اجراي نهضت آسفالت به زماني بيش از ۳/۵ سال (سه و نيم سال) زمان نياز است.
پيوست (۱) گزارش حجم کار و محدوديت بودجه و زمان اجرا را به صراحت مشخص مي¬نمايد.
در اين خصوص اينجانب نيز با توجه به بررسي دقيق موضوع از حيث پاسخگويي سريع طرح مذکور ، در همان زمان ، اورژانش آسفالت را مطرح نمودم که همــزمان با آماده سازي زيرساختهاي ناوگان و ماشين¬آلات ، پاسخگوي شهروندان عزيز در مدت کوتاه نيز باشيم که هم اکنون آمار نشان دهنده ميزان بالاي خدمات آسفالت در مقايسه با شش ماهه گذشته بوده است.
در قالب طرح نهضت آسفالت :
اولين جلسه کارگروه نهضت آسفالت در دفتر شوراي اسلامي شهردر تاريخ ۹۳/۳/۲۵ و با حضوردکتر جمشيدي + مهندس عباس صابر + دکتر عرباني + مهندس رسوليان ، مهندس اميرلو و اينجانب برگزار گرديد.در نتيجه جلسه و نشست با پيشنهادات دکتر جمشيدي مقرر گرديد شهرداري طي قراردادي با آقاي دکتر عرباني براي مطالعه طراحي روسازي اقدام نمايد.
در بازه زماني في مابين تعيين شرح خدمات براي شرکت ژئو سازه (متعلق به آقاي عرباني)و اقدامات قانوني انجام قرارداد مورد نظر اعضاي کارگروه ( مخصوصاً اعضاء شورا) شهرداري رشت در قياس با شش ماهه اخير و با توجه به منويات و خواسته اعضاء شورا در جهت نهضت آسفالت ميزان آسفــــالت را از m۲ ۱۷۰/۰۰۰ به m۲ ۲۱۹/۰۰۰ افزايش داده است.پيوست ۲
در تاريخ ۹۳/۵/۲۲ ، قرارداد مد نظر کارگروه از طرف شهرداري با هدف
۱-بهبود کيفيت آسفالت
۲-ارائه روش مناسب
۳-طراحي روکش مناسب به تفکيک هر محور
به ترتيب اولويت اجرائي ،به شرکت ژئو سازه ابلاغ مي¬گردد. ( معابر ۲۶ گانه )
جلسه دوم کارگروه نهضت آسفالت مورخ ۹۳/۵/۲۷ در محل شوراي اسلامي شهر برگزار گرديد و باتوجه به اهميت موضوع ، جلسه کارگروه نهضت بصورت ترکيبي با اعضاء کميسيون عمران شوراي اسلامي و شهرداري رشت و دکتر عرباني در خصوص اجراي اصولي و فني طرح نهضت آسفالت برگزار گرديده و نتيجه در قالب نظرات فني و تخصصي ، دکتر عرباني ( مشاور طرح ) و اعضاء کميسيون عمران شــــورا ( دکتر جمشيدي ، مهندس صابر ، مهندس رسولي ، سرکارخانم پيشگر ، شهردار + مهندس رسوليان و اميرلو ) بعنوان وظايف محوله به شهردار در خصوص نهضت آسفالت صورتجلسه گردد.
انتظارات اعضا کارگروه + مشاور طرح + اعضا محترم کميسيون عمران شورا در قالب نهضت آسفالت
۱-تأمين تحهيزات مؤثر در اجراي اصولي و با کيفيت آسفالت از قبيل خريد قير پاش + غلطک و فينيشر از منطقه آزاد تجاري توسط شهرداري انجام گيرد.
اقدامات شهرداري-۱
اقدامات مورد درخواست بلافاصله انجام گرفته و با تهيه طرح مکانيکي و انتخاب شرکت ماشين سازي ، خريد و سفارش ساخت قيرپاش lit ۶۰۰۰انجام گرفت . و در مرحله تحويل به ناوگان است.
تصميم مبني بر پادار نمودن تأمين اعتبار خريد تجهيزات از منطقه آزاد در بودجه ۹۴
۲ – سازمان عمران نسبت به جذب ۵ نفر از نيروهاي واجد شرايط اقدام نمايد.
اقدامات شهرداري – ۲:
طي بررسي انجام شده عملاً جذب نيرو بصورت مذکور با بخشنامه هاي دولتي منافات داشته و اقدام غيرقانوني و غير عملي مي باشد در اين راستا تقويت نيروهاي موجود در دستور کار است .
۳-تعمير و بازسازي ماشين آلات راه سازي سازمان عمران خصوصاً دستگاه فنيشير
اقدامات شهرداري-۳ :
تعميرات فينيشر بصورت کامل انجام گرفته است.
نکته مهم : در انتهاي صورتجلسه مذکور ، بهبود عملکرد و عمليات و کيفيت آسفالت منوطبه مرتفع شدن موارد فوق گرديد که قطعاً موارد فوق با توجه به هزينه ، سفارش ساخت و طي مراحل اداري و تحويل دستگاه، به زماني بيش از يک ماه نياز دارند.که شهرداري در ضمن انجام مراحل مذکور ، جهت پيوستگي اجراي نهضت آسفالت و رفع مشکل معابر اضطراري و اولويت دار اقدامات عملياتي را ادامه مي¬دهد.در اين خصوص :
خريد اعتباري ۱۰/۰۰۰ تن قير انجام گرفته که ۱۰۰۰ تن آن در محل کارخانه انبار شده است.
از طرفي جلسه سوم کارگروه مورخ ۹۳/۶/۲۷در محل شهرداري رشت و با حضور دکتر جمشيدي + مهندس عباس صابر و شهردار + آقايان رسوليان و اميرلو برگزار گرديد. و مقرر گرديدشهرداري با جذب پيمانکاران خصوصي در بخش معابر اصلي(جذب پيمانکار قوي از طرف راه و شهرسازي در جهت فقط روکش) اقدام نمايد که اين مهم نيز در دست مذاکره و اقدام مي¬باشد.
در خصوص تصميم جلسه مذکور مبني بر اجراي آسفالت در معابر فرعي و معابر درجه دو با همکاري سازمان عمران ، ۱۵ پيمانکار بخش خصوص انتخاب گرديد که حجم کار بالاي m۲۰۰۰/۵۰۰ برآورد گرديد که تعداد ۵ شرکت فعال بوده و پيشرفت آنها بالاي ۸۰% مي باشد.
الباقي شرکتها در شرف آغاز عمليات اجرائي هستند.
نتيجه گيري:
با توجه به مطرح شدن طرح نهضت آسفالت از طرف جناب دکتر جمشيدي ( بدون توجه به ساختار فعلي و محدوديت هاي مالي شهرداري و برآوردهاي فني مندرج در پيوست ۱ ) و سپري شدن تنها کمتر از ۲ ماه از ابلاغ دستورات زير ساختي کارگروه نهضت آسفالت ، شهرداري رشت اقدامات فوق مؤثري در راستاي تصميمات متخذه اعضاي کارگروه محترم بصورت زير انجام داده است.
عقد قرارداد با ۱۵ پيمانکار مجرب جهت اجراي روکش معابر فرعي و انجام مکاتبات با اداره کل راه و شهرسازي جهت انتخاب پيمانکار معابر اصلي
عقد قرارداد با شرکت ژئو سازه جهت انجام مطالعات و آسيب شناسي
تکميل فرآيند خريد ماشين قيرپاش
اقدامات اساسي در مورد تعمير فنيشير
اتخاذ تصميمات اساسي در مورد پادار نمودن بودجه خريد تجهيزات ناوگان در برنامه بودجه ۹۴ از منطقه آزاد تجاري
انجام عمليات آسفالت بصورت گسترده ، فراخوررنياز و اضطرار معابر و پيشرفت آماري قابل ملاحظه نسبت به ۶ ماه اخير
يقيناً تمامي تصميمات متخذه اعضاء کارگروه محترم براساس برنامه مورد نظر اعضاء از طرف شهرداري محقق گرديده است.
با توجه به مدت زمان فني اجرائي موارد مذکور به نظر مي¬رسد ، طرح چنين سؤالي يکجانبه مي-باشد.
ضمناً هيچ گونه تذکري کتبي مبني بر عدم اجراي مؤثر نهضت آسفالت به شهرداري واصل نشده است.
سوال دوم:عليرغم تشکيل تيم مميزي در شهرداري و تبليغات رسانه اي وافر در اين زمينه،شهـــرداري اقدام مثبت و موثريدر اين زمينه انجام نداده است.
پاسخ:اهميت مميزي: تصميم گيري دقيق و کارآمد در امر مديريت و برنامه ريزي شهري بدون دسترسي به منابع اطلاعاتي دقيق، صحيح، به روز و همه جانبه از وضعيت شهر امکان پذير نيست. مميزي زمينه¬اي مناسب براي خدمت رساني به مردم درسطح وسيع، متوازن و عادلانه را درکنار ايجاد درآمد پايدار براي شهر بوجود مي آورد.
کليات سوال:
۱-تبليغات رسانه اي وافر
۲-عدم اقدام موثر و مثبت
تبليغات وافر:
به لحاظ هزينه تاکنون ۱۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال هزينه از بابت تبليغات رسانه اي، پيامک و … انجام شده است که مبلغ مذکور در تضاد با نظر شورا در تبليغات رسانه اي وافر مي باشد.
تبليغات کم هزينه مذکور براساس پيشرفت برنامه مميزي و متناسب با برنامه هاي اجرا شده انجام گرفته است و دقيقا تناسب زماني رعايت گرديده است، بطوريکه تبليغات فوق از تاريخ ۹۳/۶/۱۰ شروع شده و در هدف گذاري شروع عمليات نوين مميزي منطقه ۵ در تاريخ ۹۳/۷/۱۰ به اتمام فاز اول مي رسد. پيوست ۱
تاثيرات بسيار مثبت تبليغات کم هزينه مذکور در عمليات ميداني ۳۰ نفره حاضر کاملا مشخص است.نمونه بارز تبليغات کاهش يک مرحله از مراحل دوگانه انجام عمليات مميز مي¬باشد
۲)عدم اقدام مثبت و موثر: از نظر اقدامات انجام گرفته و برنامه ريزي که در توضيحات زير مدون گرديده است اقدامات حاضر بسيار مثبت و موثر مي باشد و قطعا نتايج اين برنامه شهرداري (ايده مميزي ارائه شده توسط شهردار) تاثير بسيار وافر و مثبتي در مديريت جامع شهري و ايجاد زيرساخت اطلاعاتي شهري خواهد داشت.
سئوال اين است که :((ملاک شورا جهت بيان عدم اقدام موثر و مثبت چيست؟ کدام يک از جوانب مثبت و موثر مدنظر شورا محقق نگرديده است؟؟؟))
قطعا مميزي به فراخور اهداف تعيين شده شامل ۲ مرحله است:
جمع آوري ميداني اطلاعات
فرآوري اطلاعات
تمام جنبه هاي مورد سوال شورا در سه مورد مقابل احتمال طرح دارند
اقدام غيرموثر به لحاظ درآمدزايي مورد انتظار
اقدام غير موثر به لحاظ زمان بندي
اقدام غير موثر به لحاظ تعداد انجام کار
۱.اقدام غير موثر به لحاظ درآمدزايي:
در اين راستا با توجه به لزوم توجه به قانون و الزاما ماده ۷ قانون نوسازي و همچنين توجه به اولويت بندي مناطق و محلات با پتانسيل بالاي وصول عوارضي ، قانونا ۴ ماه فرصت اعتراض براي شهروندان جهت اصلاح اطلاعات مميزي ملک داير بوده، فلذا حتي در نواحي مشخص شده با پتانسيل بالا نيز قبل از نشر آگهي در جرايد کثير الانتشار مبني بر اتمام مميزي منطقه، امکان وصول و درآمدزايي فوري ميسر نمي باشد.
در طرح حاضر و درضمن جلسات برنامه هاي اجرايي اينجانب، تمام شهرداران، مديران مناطق توجيه به اولويت بندي فرآوري اطلاعات مناطق و نواحي با پتانسيل درآمدزايي بالا جهت تسريع در درآمدزايي سريع-الوصول شده اند.
۲. اقدام غير موثر به لحاظ زمان بندي:
اقدامات انجام گرفته در برنامه مميزي حاضر با توجه به اينکه زيرساخت هاي انجام عمليات مذکور به دليل عدم اجراي مميزي در ۲۰ سال اخير ( ۴ دوره) کاملا از بين رفته بود و حتي سيستم نرم افزاري جامع شهرسازي (سرا۷) فاقد عملگر مميزي بوده که اين عملکرد به لحاظ زماني بسيار ايده آل و مثبت مي باشد، چرا که مي توان ادعا کرد سيستم مميزي نوين حاضر که در چند روز آتي به تکميل مميزي دستي خواهد پرداخت در سطح کشور بي نظير است.
اقدامات انجام گرفته در ۶ ماهه اخير :
بعلت از بين رفتن و موجود نبودن زير ساخت انجام پلان مميزي مي توان گفت با پيگيري هاي بسيار زياد فقط يک ماه مميزي به روش سنتي اجرا شده و با تحمل سختي کار به دلايل مختلف در زمان موازي ، زير ساختها به نهايت دقت به شرح ذيل تهيه و تدوين شده اند .
۱. تشکيل ستاد مميزي –۹۲/۱۰/۲۱
۲. ابلاغ نيروهاي مستعد جهت آموزش و فعالسازي و توانمندسازي بازوهاي درآمدي شهر با نگرش منابع انساني .
۳. آموزش تئوريک حدود ۳۵ نفر بعنوان نفرات اصلي – ۱ اسفند الي ۱ ارديبهشت
۴. بررسي عملکرد ميداني تيم ۳۵ نفره بصورت سنتي- ۲ ارديبهشت الي ۱۰ خرداد
۵. اعلام عدم صرفه اقتصادي و زماني مميزي سنتي و ابلاغ دستور مميزي نوين – ۱۲ خرداد
۶. اقدام بلافاصله بررسي شرکت هاي فعال برنامه نويس و در نهايت انتخاب صفا رايانه–۱۷ خرداد
۷. ارتقاء سيستم نرم افزاري مناطق ۱ , ۲ ,۳ از سرا ۷ به سرا ۸ و امکان نصب سامانه مميزي نوين ، که از اين حيث سيستم نرم افزاري ساير واحدهاي شهري نيز در ميان اين هدف ارتقاء يافته اند.
در اين حين روند مميزي سنتي ادامه دار بود و فعاليت ميداني ادامه دارد .
۸. استقرار سامانه ستادي و ميداني مميزي به شرکت صفا رايانه ابلاغ گرديد – ۹۳/۵/۵ .
۹. برنامه ريزي جهت تکميل فرم هاي به روز و کارا و نحوه گزارش گيري از اطلاعات خام و GIS و اصلاح نقشه انجام گرفت .
۱۰. فرم هاي مميزي نوين بر اساس معيارهاي وزارت کشور و نيازهاي مطرح رشت بصورت نسخه تبلتي انجام گرفت ۹۳/۶/۹
۱۱. اطلاعات فرم ها , انتقال اطلاعات املاک با سابقه به نسخه تبلتي جهت کاهش زمان مميزي , اضافه کردن محل ATM ها , تابلوها ,چراغ ها و کليه عوارض و مبلمان شهري يا سمبل ها به نقشه پايه شهرسازي جهت تکميل تمام اطلاعات شهري به فرم ها انجام گرفت.
۱۲. امضاء الکترونيکي و سامانه شهروندي جهت اطلاع از نتيجه مميزي ملک شهروند و نمايش فضاي برنامه – ۹۳/۶/۲۲
۱۳. تدوين آئين نامه کلي نيروي انساني مربوط به برداشت اطلاعات و….۹۳/۶/۲۷
لازم به ذکر است ,نسخه ستادي , بر روي سرورهاي منطقه ۵ مستقر گرديده , و نسخه تبلت جهت انجام مميزي پر سرعت با نيروي ۳۰ نفره زبده در تاريخ ۹۳/۷/۱۰ طبق برنامه زماني و تبليغاتي انجام خواهد پذيرفت .
تمامي ملزومات مربوط به ارزيابي فراخوان جذب پيمانکار جهت بکارگيري نيروي انساني بصورت گسترده و استعلامات مذکور و مربوطه انجام گرفته –و فقط قيمت پايه و تعيين آن باقي است که در ۲ هفته آتي برحسب کار ميداني انجام شده در منطقه ۵ ،و سنکرون کردن نسخه تبلتي با نسخه سرور و رفع ايرادات احتمالي ، قيمت پايه هر فرم برآورد خواهد شد.
لازم بذکر است با توجه برنامه ريزي هاي دقيق انجام گرفته، مميزي برحسب نياز و برنامه پيشرفت بسيار خوبي داشته است و به حول و قوه الهي در ۹ الي ۱۲ ماه آينده به اتمام خواهد رسيد و شهرداري از ثمرات اين طرح بعنوان مهمترين فاکتور توسعه پايدار در تمامي جنبه هاي ترافيکي-اقتصادي- انجام طرح هاي تفضيلي و جامع و هدف گذاري و برنامه ريزي شهري جامع بهره مند خواهد شد.
با توجه به اهميت موضوع و دغدغه شورا در جهت اقدامات عمليات مميزي، تاکنون هيچ پيشنهاد راهبردي و حتي در قالب تذکر کتبي نيز به اين شهرداري واصل نشده است.
نتيجه اينکه :
اقدامات شهرداري در زمينه اجراي طرح مميزي ، عليرغم مشکلات و موانع فراوان پيش رو در شهرداري که قطعا اعضا محترم شورا نيز از آن بي اطلاع نيستند، تا اينجا، کار مثبت و موثر بوده است ! ! !
سوال سوم: عليرغم تخصيص منابع قابل توجه در بودجه ۹۳ مبني بر تدوين طرح تفضيلي و جامع تبليغات محيطي، تاکنون هيچ اقدامي در اين زمينه رخ نداده است و نابســــاماني در اين زمينه هر روز بيشترمي¬شود.
پاسخ :
ابتدا به ساکن با توجه به مصوبه شوراي شهر با موضوع تدوين طرح تفضيلي و جامع تبليغات محيطي قرارداد منعقده با دانشگاه علم و فرهنگ در سال ۹۱ ، توانايي و عملکرد دانشگاه مذکور در جهت تحقق کامل اهداف موردنظر شورا و شهرداري بررسي گرديد.
با حضور آقاي مهندس علوي،مهندس رسولي،مهندس شوقي و سرکار خانم پيشگر در دفتر آقاي مهندس بهارمست و حضور مديرعامل سازمان زيباسازي و مدير عامل سازمان فرهنگي ورزشي ضمن برگزاري جلسه کارگروه ساماندهي تبليغات محيطي مقرر گرديد عقد قرارداد مذکور و ادامه همکاري با دانشگاه علم و فرهنگ در قالب تدوين طرح جامع و تفضيلي تبليغات محيطي، مخالف با موازين و صرفه و صلاح شهرداري مي¬باشد.
معذلک در جهت تامين خواسته اعضاء شورا و نظر فني کارگروه ساماندهي تبليغات محيطي، فرآيندهاي زير الزامي بوده که انجام پذيرفته است:
فرآيند فسخ قرارداد مذکور به لحاظ حفظ صرفه و صلاح شهرداري و جلوگيري از سند شدن طرح جامع ناکارآمد، در حال نهايي شدن است.
همزمان با موضوع بند يک، درجهت عمل به مصوبه شورا در تدوين طرح جامع و تفضيلي تبليغات محيطي با توجه به وجود ظرفيت و توان انجمن صنفي کانون هاي تبليغاتي و همچنين وجود پتانسيل نيروهاي داخلي در تدوين طرح مذکور، مقدمات اساسي تهيه طرح جامع و تفضيلي (از جمله شناسايي فضاهاي جديد تبليغات محيطي توسط انجمن صنفي کانون هاي تبليغاتي و قيمت گذاري فضاها توسط کارشناس رسمي دادگستري انجام پذيرفته که طبق گزارشات انجام گرفته ضمن انجام مقدمات تهيه طرح توسط خود سازمان با همکاري انجمن صنفي، نتيجه مي دهد که طرح جامع سازمان درآمد شهري تا سقف ۴۴/۶۴۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال افزايش خواهد داد.
در خصوص تدوين طرح جامع تبليغات محيطي، با هماهنگي انجام گرفته با سازمان زيباسازي کلانشهرهاي مختلف و استفاده از تجربيات آنها تدوين طرح مذکور در حال نهايي شدنمي¬باشد که بدينوسيله طرح جامع تبليغات محيطي رشت بصورت اوليه جهت اعمال نظرات اعضاي محترم شورا براي تکميل در اين جلسه تقديم مي¬گردد
اقدامات انجام شده سازمان زيباسازي در ۴ ماهه اول سال ۹۳ در خصوص ساماندهي تبليغات محيط شهري و رفع نابساماني¬هاي بصري
حذف کلي داربست هاي تبليغاتي از کل سطح شهر
حذف تبليغات بر روي درختان
تدوين آيين نامه ساماندهي تبليغات جايگاه سوخت توسط کارشناسان سازمان (براي اولين بار در ايران)
تدوين آيين نامه ساماندهي تابلوهاي پزشکي
تدوين آيين نامه ساماندهي تابلوهاي معرف کاربري و اصناف
طراحي و ساخت نرم افزار مديريت سازه هاي تبليغاتي
تحول در سيماي تبليغات محيطي شهر و کاهش اغتشاشات بصري
نصب ۶۰۰ عدد سازه واتربند با هدف حذف و ساماندهي بنرهاي آويز درختي
افزايش سطح فضاي تبليغات از m^۲۱۲۰۰ به m^۲ ۶۲۰۰
افزايش درآمدزايي از طريق زيباسازي: مبلغ ۱/۱۵۰/۵۷۸/۲۸۸ ريال براي ۴ ماهه اول سال ۹۳ کسب نموده است، درحاليکه اين مبلغ براي کل سال ۹۲ حـــدود ۲۹۸/۵۴۵/۴۲۱ بوده است. (۵ برابر شدن درآمد در يک سوم سال)
نتيجه :با توجه به مطالب مذکور ، و در نظر گرفتن جميع جهات ، شهرداري رشت بر اســـــاس صرفه و صلاح شهر و شهرداري اقدام نموده و ضمن جلوگيري از هدر رفت سرمايه و مهمتر از آن جلوگيري از تهيه و تصويب طرح جامع ناکارامد ،به دنبال تکميل و تصويب سندي مستحکم براي تحقق واقعي و اجرايي متناسب با اهداف اعضاي محترم شوراي شهر برآمده است.
از طرفي ضمن افزايش ۵۰۰ درصدي درآمد ناشي از تبليغات محيطي تنها در ۴ ماه اول سال در مقايسه با کل سال۹۲، از اختشاشات بصري جلوگيري نموده و ضمن بهبود سيماي شهر بلحاظ تبليغاتي، نسبت به جمع¬آوري تبليغات غير مجاز از قبيل داربست و واتر بند و پرده و . . . در سطح گسترده اقدام نموده است.
سئوال ۴. علي رغم تخصيص بودجه قابل توجه در ارتباط با بيمه آتش سوزي منازل مسکوني شهر رشت به دليل اهمال کاري هاي شهرداري و بي توجهي به اين امر در تابستان امسال خسارات زيادي به شهروندان عزيز شهر رشت وارد گرديده و شخص آقاي شهردار مسئول اين نارسايي مي باشند.
پاسخ :
پيرو مذاکرات شفاهي در خصوص چرخه اقدامات انجام شده توسط شهرداري و سازمان آتش نشاني رشت در مورد طرح بيمه آتش سوزي منازل مسکوني شهر رشت به استحضار مي رساند در طي يک سال گذشته پيگيرهاي متعددي در اين راستا صورت پذيرفته که به شرح ذيل به حضور تقديم مي گردد .
اهميت طرح بيمه آتش سوزي منازل مسکوني شهر رشت ، پيشينه و چگونگي انجام آن در شهر و فوايد و مزاياي طرح ياد شده در مورخ ۹۲/۱۲/۲۰ توسط سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري رشت بر اساس پيوست ۱ و در دو روش اجرايي الف : برگزاري فراخوان عمومي و انتخاب بيمه اصلح
ب: اعلام پيشنهاد بيمه ملت در خصوص اجراي طرح در ازاي نصب و بهره برداري از تابلوهاي تبليغاتي در پل هاي روگذر شهر رشت را از طرف شهرداري انجام گرفته است.( پيوست ۱ ).
پيرو نامه شماره ۱۹۹۹۸/۴۴۱-۹۲/۱۲/۲۰ سازمان آتش نشاني شهرداري رشت ، در ارديبهشت ۱۳۹۳ لايحه پيشنهادي بيمه آتش سوزي منازل مسکوني شهر رشت با روش اجرايي واگذاري بيمه آتش سوزي منازل مسکوني به بيمه ملت در ازاي نصب و بهره برداري از تابلوهاي تبليغاتي در پل هاي روگذر شهر رشت با قيد دوفوريت توسط شهرداري به شوراي اسلامي شهر رشت تقديم گرديد که لايحه ياد شده در کميسيون هاي برنامه و بودجه و فرهنگي شورا مطرح ولي تاکنون هيچ جوابي از سوي شورا به شهرداري ابلاغ نگرديد
پس از دستور موافق شخص شهردار رشتدر پاسخ به نامه سازمان آتش نشاني در مورخ ۹۳/۰۴/۴ ( نامه شماره ۲۸۳۵/۴۴۱ )وپيگيريهاي مکرر شخص شهردار در خصوص تدوين دستورالعمل چگونگي اجراي طرح ، اقدامات لازم انجام گرفت.
در خصوص تدوين دستورالعمل چگونگي اجراي طرح، دفتر تشکيلات و بهبود روشهاي شهرداري به منظور پيگيري موضوع و ارجاع لايحه مجدد بيمه همگاني منازل مسکوني با همکاري و مشارکت کارشناسان سازمان آتش نشاني نسبت به تدوين دستورالعمل چگونگي اجراي طرح بيمه آتش سوزي منازل مسکوني شهر رشت اقدام و دستورالعمل ياد شده طي نامه شماره الف/۱۳۳۹۹/۴۴۱-۹۳/۰۶/۳توسط شهرداري به شوراي محترم اسلامي شهر رشت ارائه گرديد که تاکنون هيچ جوابي به شهرداري ابلاغ نشده است .
۴- شهرداري رشت بهمراه سازمان آتش نشاني رشت به منظور بررسي بيشتر موضوع و پس از نشست غير رسمي با جناب آقاي مهندس صابر (رياست فعلي شوراي اسلامي شهر رشت) و جناب آقاي حق بين ( دفتر تشکيلات و بهبود روشها ) در هفته اول شهريور ماه ،به منظور کاهــش هزينه¬هاي ناشي از اجراي طرح مذکور و بنابر پيشنهاد آقاي مهندس صابر مبني بر بيمه نمودن فقط ۵۰۰ واحد ساختمان به جاي کل شهر ، شهرداري اقدام به استعلام از بيمه هاي ايران ، آسيا ، دانا ، پاسارگاد ، ملت ، ما ، دي و معلم در خصوص برآورد تقريبي هزينه بيمه آتش سوزي تعداد ۵۰۰ واحد مسکوني در شهر رشت با در نظر گرفتن پوشش ۵۰ ميليون ريالي اثاثيه و ۱۰۰ ميليون ريالي ساختمان اقدام نمود که کليه بيمه هاي ذکر شده به صورت مکتوب اعلام نمودند که نسبت به انجام بيمه بي نام براي منازل مسکوني اقدام نخواهند کرد،
حاليه آيا مسئوليت آتش سوزي¬هاي اخير از بابت عدم انجام بيمه آتش سوزي متوجه شخص آقاي شهردار و شهرداري رشت مي¬باشد و يا . . .
در اين مورد نيز هيچ اخطار و يا تذکر کتبي قبلا به اين شهرداري واصل نشده است.
سوال ۵: علي¬رغم تشکيل هيات عالي سرمايه گذاري و معرفي نمايندگان شورا در اين هيئت به دليل غيبت-هاي مکرر شهردار در جلسات و علي¬رغم شعارهاي اوليه اشان مبني بر جذب سرمايه¬گذاري تاکنون هيچ اقدام مثبتي در شهرداري رخ نداده است.
پاسخ :با توجه به روند تشکيل هيئت عالي سرمايه¬گذاري و معرفي نمايندگان شورا در اين هيئت، برابر شيوه¬نامه اصلاحي تصويبي و ابلاغ آن به شهرداري رشت طي نامه ۰۹۷۸/۹۲/ش مورخ ۹۲/۱۱/۱ شوراي محترم اسلامي رشت، اقداماتي همچون پيشنهاد جهت تکميل هيات عالي سرمايه گذاري، تعرفه کارشناسان حقوقي و اقتصادي به شوراي محترم اسلامي شهر از سوي شهرداري و دفتر سرمايه¬گذاري در جهت تشکيل ارکان شيوه نامه (هيئت عالي سرمايه گذاري و کميسيون کارشناسي)؛
صورت گرفته است. به دليل تاخير در ابلاغ مصوبه شيوه نامه اصلاحي، تاخير در اعلام منتخبين اعضاء شورا در هيئت عالي سرمايه گذاري (۹۳/۱/۲۷) و عدم دعوت از دفتر سرمايه گذاري به عنوان مطلع در جلسات اصلاح و تصويب شيوه نامه که منجر به اصلاح نحوه تاييد کارشناسان مذکور و افزودن نفرات منتخب شورا از سه به چهار و برهم خوردن نصاب ۲/۳ آرا که نصاب مذکور را دچار ابهام نموده، تشکيل هيئت عالي سرمايه گذاري و روند برگزاري جلسات با تاخير مواجه شد.
علي رغم موارد مذکور، پس از تشکيل جلسات هيئت مورد نظر (۹ جلسه)، نتايج زير حاصل شده است
بررسي عينيت بخشيدن به مفاد شيوه نامه امور سرمايه گذاري و مشارکت هاي شهرداري
بررسي چگونگي ادامه همکاري در پروژه هاي مشارکتي سرمايه گذاري (داراي قرارداد منعقده)
انتخاب و معرفي نمايندگان شهرداري جهت تسهيل امور سرمايه گذاري
بررسي پيشنهاد شرکت هاي برج بلند و سبک بنا در زمينه توليد آسفالت و بهره برداري از کارخانه آسفالت شهرداري رشت
بررسي قراردادهاي مشارکتي موجود در کميسيون کارشناسي و فروش قدر سهم شهرداري در اين پروژه ها
بررسي مکرر نحوه بازگشايي محور تختي به معلم (سرمايه گذاري سه جانبه) و پيشنهاد شرکت وارکان کره جنوبي در اين خصوص
بررسي و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطرح شده در ستاد توسعه سرمايه گذاري استان (پروژه ۵۵۲ واحدي، مجموعه تجاري و هتل امين الضرب، مجموعه تجاري و پارکينگ طبقاتي سراي ميخچي)
بررسي وضعيت زمين واقع در جنب ستاد بحران استان گيلان (جاده رشت به تهران) و چگونگي بهره بردراي از آن با توجه به پيشنهادات واصله
بررسي پيشنهاد شرکت عمران و ساختمان تراز پي ريز در خصوص ترهين زمين متعلق به شهرداري جهت اخذ تسهيلات ۳۰۰ ميلياردي از بانک سينا
بررسي پروژه پرديس پارک آبي باران و موضوعات مرتبط با فراخوان اين پروژه
و …
لازم به ذکر مي¬باشد که غيبت شهردار محترم در ۴ جلسه از ۹ جلسه برگزار شده هيئت عالي سرمايه گذاري، با توجه به مدارک موجود ، موجه مي¬باشد
عدم حضور در جلسه چهارم هيئت عالي سرمايه گذاري مورخ ۹۳/۳/۴، به دليل شرکت در انتخابات نهايي شهرداران عضو شوراي سازمان شهرداري¬ها و دهياري¬هاي کشور.
عدم حضور در جلسه هفتم هيئت عالي سرمايه گذاري مورخ ۹۳/۴/۱۷، به دليل اخطار شعبه چهارم دادياري دادسراي عمومي رشت.
عدم حضور در جلسه هشتم هيئت عالي سرمايه گذاري مورخ ۹۳/۵/۱۲، به دليل شرکت در مراسم ارتحال مرحوم حاج غلامعلي قرباني.
عدم حضور در جلسه نهم هيئت عالي سرمايه گذاري مورخ ۹۳/۶/۲۶، به دليل شرکت درهمايش پاکبانان
از سوي ديگر، با در نظر گرفتن اين نکته که تحقق امر سرمايه گذاري، صرفا جذب سرمايه گذار نيست و مستلزم فراهم نمودن بسترهاي ايمن حقوقي، قانوني و اداري است که فرايند زمان بري مي¬باشد، مضافاً اينکه مسير سرمايه¬گذاري و اجراي پروژه¬هاي سرمايه گذاري صرف نظر از پروژه¬هاي قبلي در دست انجام، طي مراحل مقرر در شيوه نامه اصلاحي بوده که بديهي است تمامي موازين موجود به جهت حفظ صلاح شهر و شهرداري رشت و تضمين يک سرمايه گذاري است. لذا نگاهي اجمالي به نحوه تشکيل هيئت عالي سرمايه¬گذاري و معرفي نمايندگان شورا در اين هيئت، جلسات برگزار شده، مبين تلاش شهرداري رشت در راستاي اهداف تشکيل هيئت عالي سرمايه گذاري، پايبندي به وعده¬هاي داده شده مبني بر رشد و توسعه خدمات شهري، از جمله رشد سرمايه گذاري و آمادگي جهت بهره برداري از توان و تجربه اعضاي محترم شورا در جهت تعــرفه سرمايه¬گذاران و تسهيل سرمايه گذاري به هر طريق مقتضي مي¬باشد:
که متاسفانه تاکنون عليرغم حضور ۶ نفر عضو ثابت در شورا از ۱۰ نفر عضـــو دائمي (۴ نفر عضو از طرف شورا معرفي شده + ۲ نفر عضو شورايي معرفي شده از طرف شهرداري) و حضور مستمر و دائمي رياست وقت شورا در جلسات (عملاً هفت عضو حاضر در شور ا) نتيجه¬اي حاصل نشده است. و قابل توجه است که شهردارفقط يک عضو از ۱۰ عضو هيئت عالي سرمايه گذاري بوده و انتظاري که از شهردار براي جلب سرمايه گذار مي¬رود حداقل ۱/۷ حاضرين عضو شورا بايد باشد و اگر منصفانه نگاه کنيم، اعضاء محترم شورا حداقل ۷ برابر بيشتر از شهردار بايد در جلب سرمايه گذار مشارکت داشته و تاثير گذار باشند! !و همين طور قطعاً اعضاء محترم بر اين باور صحه مي¬گذارند که جلب سرمايه گذار مستلزم وجود فضايي امن، با ثبات، مطمئن و قابل اعتماد است که حداقل در حال حاضر و در شرايط موجود کمتر قابل مشاهده مي¬باشد!


عناوین ویژه