زمان بارگزاری این صفحه: 3:18 PM UTC

پایش دریای خزر کلید خورد

صدای گیلان – این پایش با توجه به سیاست‌های وزارت نیرو در بهره‏‌برداری از آب‌های غیرمتعارف که یکی از موارد آن شیرین‌سازی آب دریای خزر است، بسیار حائز اهمیت است.

  پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

عملیات میدانی پایش فصل سرد سواحل جنوبی دریای خزر و دهانه رودخانه‌های مهم منتهی به آن کلید خورد. این پایش با توجه به سیاست‌های وزارت نیرو در بهره‏‌برداری از آب‌های غیرمتعارف که یکی از موارد آن شیرین‌سازی آب دریای خزر است، بسیار حائز اهمیت است.

به گزارش ایسنا، در این عملیات میدانی که در بخش‏‌های دریا، ساحل، دهانه رودخانه‏‌ها، خلیج گرگان و تالاب انزلی انجام می شود، عملیات ساحلی و دریا در 15 محور شاخص عمود بر دریا از شرق دریای خزر تا منطقه آستارا در غرب آن به طول حدود 800 کیلومتر را در برمی‏گیرد که شامل نیمرخ‌برداری ساحلی و هیدروگرافی دریا تا عمق 7 متر، اخذ نمونه‌های آب و رسوب در اعماق مختلف جهت انجام آزمایش‌های کیفیت آب و رسوب و رسوب‌شناسی و همچنین از 11 دهانه رودخانه مهم، خلیج گرگان و تالاب انزلی نیز نمونه‌های آب و رسوب جهت انجام آزمایش‌های کیفی برداشت خواهد شد.

بر این اساس برای اندازه‌گیری پارامترهای موردنظر در کیفیت آب دریا و رودخانه‌ها که آلودگی‌های میکروبی، مواد آلی، فلزات سنگین و همچنین پارامترهای فیزیکوشیمیائی نظیر دما، شوری، هدایت الکتریکی، PH ، دانسیته، آنیون‌ها و کاتیون‌ها و نظایر آن در این عملیات موردنظر هستند.

داده‌های به دست آمده در بانک اطلاعات (GIS) مرکز ذخیره‌سازی شده و مورد پردازش و تحلیل قرار می‌گیرد و گزارش‌های تخصصی مربوطه تهیه و نتایج آن اطلاع‌رسانی می شود.

مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر در راستای وظایف حاکمیتی، پایش دوره‏ای دریای خزر و دهانه رودخانه‏‌های مهم منتهی به دریا را در برنامه سالیانه خود داشته و از سال 90 تاکنون این پایش‌‏ها بصورت دوره‌‏ای انجام گرفته است.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه