زمان بارگزاری این صفحه: 6:40 PM UTC

پرداخت 99 درصد مطالبات چایکاران فومنی

رئیس اداره چای فومن از پرداخت 99 درصد مطالبات چایکاران این شهرستان خبر داد. محمد جعفرپور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در فومن با بیان اینکه 5 هزار و 800 چایکار در این شهرستان فعالیت دارند، اظهار کرد: تاکنون 99 درصد از مطالبات چایکاران فومن پرداخت شده است. وی افزود: امسال چایکاران فومن 4 […]

رئیس اداره چای فومن از پرداخت 99 درصد مطالبات چایکاران این شهرستان خبر داد.

محمد جعفرپور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در فومن با بیان اینکه 5 هزار و 800 چایکار در این شهرستان فعالیت دارند، اظهار کرد: تاکنون 99 درصد از مطالبات چایکاران فومن پرداخت شده است.

وی افزود: امسال چایکاران فومن 4 هزار و 800 تن برگ سبز چای به ارزش بالغ بر 66 میلیارد ریال از باغ‌های چای این شهرستان برداشت کردند.

رئیس اداره چای فومن با بیان اینکه تا کنون 65 میلیارد ریال از مجموع مطالبات چایکاران این شهرستان پرداخت شده است، تصریح کرد: امسال از این میزان برگ سبز چای تولید شده، یک هزار و 200 تن چای خشک در فومن استحصال شده است.

مطالب بیشتر؛


عناوین ویژه