زمان بارگزاری این صفحه: 8:53 AM UTC

پس از عزل خلیلی ،”کریم سرپرست” سرپرست شهرداری رشت شد

کریم سرپرست با ۹ رای اعضای شورای اسلامی شهر رشت به عنوان سرپرست شهرداری این شهر معرفی شد.

کریم سرپرست در نشست شورای اسلامی این شهر با 9 رای اعضا به عنوان سرپرست شهرداری این شهر انتخاب و معرفی شد.
پس از برکناری محمدابراهیم خلیلی شهردار رشت با 10 رای موافق و پنج رای مخالف استیضاح اعضای شورای اسلامی شهر رشت، سرپرست به عنوان سرپرست شهرداری مرکز گیلان انتخاب شد.
کریم سرپرست سابقه معاون اداری و مالی شهرداری رشت را در کارنامه خود دارد.
مجید نوروزی، کریم سرپرست، میرحق‌جو و علی بهارمست کاندیدای پیشنهادی اعضای شورای اسلامی برای سرپرستی شهرداری رشت بودند./تسنیم


عناوین ویژه