زمان بارگزاری این صفحه: 10:50 PM UTC

پوستر چهارمین دوره مسابقات رباتیک کشوری در رشت

صدای گیلان- سما واحد رشت با همکاری موسسه پیشگامان ایران چهارمین دوره مسابقات رباتیک کشوری را برگزار می کند.

مسابقات رباتیک کشوری در رشت

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ،






عناوین ویژه