زمان بارگزاری این صفحه: 2:55 AM UTC

چمران در رشت؛شوراها شهرداران را با دقت بیشتری انتخاب کنند.

صدای گیلان – شوراها ، شهرداران را با دقت و مطالعه بیشتر انتخاب کنند تا شاهد تغییرات سریع در شهرداریها نباشیم.

به گزارش صدای گیلان ، رئیس شورای عالی استانها دیشب در جلسه بررسی چگونگی اجرای اصول هفتم و یکصدم قانون اساسی در رشت گفت: شوراها پس از انتخاب شهرداران با آنها همکاری و تعامل بیشتری داشته باشند.

آقای چمران با بیان اینکه هم اکنون بیش از 117هزار عضو شورای اسلامی در کشور فعالند افزود: باید تناقض ها و خلا های قانونی موجود در مسیر عملکرد شوراها برای تسریع در روند توسعه و آبادنی کشور شناسایی شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، وی با اشاره به اینکه حضور شوراها در کاهش تصدی گری دولت در امور محلی و استانی نقش مهمی دارد افزود : شوراها با انتخاب هزار و 200 شهردار در کشور و تصمیم گیری در امور محلی و منطقه ای تمرکز دولت را در این بخش ها کاهش داده اند.

لازم بع توضیح است ؛ در اصل هفتم و یکصدم قانون اساسی وظایف شوراهای اسلامی مشخص شده است .

 

کلیدواژه ها: ، ، ،


عناوین ویژه