زمان بارگزاری این صفحه: 12:42 AM UTC

کتک کاری در مراسم سخنرانی احمدی نژاد در ترکیه/ عکس

صدای گیلان – پس از حضور احمدی نژاد نیز بر روی سن برای سخنرانی 4 نفر اعتراض کردند که از سوی حاضران در مراسم دستگیر و به خارج از محل مراسم برده شدند.

 پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

مراسم چهارمین سالگرد درگذشت نجم الدین اربکان نخست وزیر اسبق ترکیه که روز گذشته در شهر بورسا با حضور محمود احمدی نژاد برگزار شد، به جنجال و درگیری کشیده شد.

به گزارش عصر ایران به نقل از سی ان ان ترک در ابتدای مراسم پلیس یک مظنون را که یک ساک در دست داشت و ظن آن می رفت که بمبگذار تروریستی باشد دستگیر کرد.

پس از حضور احمدی نژاد نیز بر روی سن برای سخنرانی 4 نفر اعتراض کردند که از سوی حاضران در مراسم دستگیر و به خارج از محل مراسم برده شدند.

حاضران در مراسم 4 معترض را که به هنگام سخنرانی احمدی نژاد با اعتراض سعی در اخلال داشتند کتک زده و از سالن بیرون کردند. معترضان به سخنرانی احمدی نژاد در دست خود پرچم سوریه داشتند. پلیس ترکیه پس از بیرون برده شدن معترضان از سالن ترتیبات امنیتی و حفاظتی احمدی نژاد را افزایش داد.

تصاویر زیر مراسم پرحاشیه دیروز را روایت می کند.
دستگیری فرد مظنون به بمبگذاری در مراسم

کتک کاری در مراسم سخنرانی احمدی نژاد در ترکیه/ عکس

سالن محل مراسم

احمدی نژاد پشت تریبون سخنرانی

کتک کاری در مراسم سخنرانی احمدی نژاد در ترکیه/ عکس

کتک زدن معترضان به سخنرانی احمدی نژاد از سوی برخی از حضار

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه