زمان بارگزاری این صفحه: 9:04 AM UTC

کدام قیاس برای برسی رتبه بیکاری گیلان درست است

استاندار گیلان در جلسه اخیر کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با اشاره به اینکه رتبه بیکاری گیلان بر اساس اعلام مرکز آمار کشور در نیمه نخست امسال هشتم بود، گفت : گرچه در این بخش نسبت به گذشته توفیق یافتیم اما بنده اصلا از این جایگاه راضی نیستم .

بیکاری در استان گیلان

صدای گیلان؛هر چند اختصاص رتبه دوم بیکاری در کشور به استان گیلان ، برای مدتی مورد توجه رسانه ها و البته مسولین استانی قرار گرفت ، و حتی عده ای را بر ان داشت با توجه به موقعیت و امکانات این استان ،انتقاداتی به این وضعیت داشته باشند ، ولی پس از مدتی اعلام رتبه هشتم در این خصوص ، و واکنش استاندار گیلان نسبت به کسانی که همچنان اسرار بر اعلام وضعیت قبلی دارند ،باعث طرح یک سوال ساده میشود که به هر حال کدام آمار درست است.در همین خصوص ایرنا مطلبی از روزنامه خزر منتشر کرده که دقیقا به شکا موجز ،به مرز باریک این اختلافات اشاره کرده است.

روزنامه خزر در شماره روز شنبه سوم آبانماه خود به قلم رضا احمدی سراوانی مطلبی را با عنوان ‘ رتبه واقعی بیکاری در گیلان ‘ به چاپ رسانده است .

استاندار گیلان در جلسه اخیر کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با اشاره به اینکه رتبه بیکاری گیلان بر اساس اعلام مرکز آمار کشور در نیمه نخست امسال هشتم بود، گفت : گرچه در این بخش نسبت به گذشته توفیق یافتیم اما بنده اصلا از این جایگاه راضی نیستم .

نجفی با بیان اینکه عده ای هنوز آمار بیکاری را دوم اعلام می کنند گفت: عده ای هنوز در آمارهای پاییز گذشته هستند و به اشتباه رتبه گیلان را دوم اعلام می کنند در حالیکه وضعیت استان تغییر کرده و بهبود یافته است.

بی گمان آنچنان که دکتر نجفی می گوید وضعیت اشتغال در استان می تواند بهبود یافته باشد اما در این میان باید توجه داشت که مقایسه آماری موجود میان میزان بیکاری در پاییز و شش ماه نخست سال چندان درست به نظر نمی آید چرا که در فصل بهار و تابستان به دلیل فرصت های شغلی فصلی از آمار بیکاری بطور موقت کاسته می شود و در شش ماهه دوم سال که کار کشاورزی یا ساختمانی کمتر است آمار بیکاری نیز افزایش می یابد ، بنا بر این به نظر می رسد که برای محاسبه دقیق رتبه بیکاری در گیلان باید زمان های مشابه را با همدیگر مقایسه کرد تا به نتیجه واقعی و منطقی رسید.

مطالب بیشتر؛


عناوین ویژه