زمان بارگزاری این صفحه: 10:13 PM UTC

کسب رتبه هشتم «دانشگاه گیلان» در رتبه بندی دانشگاه های جامع کشور

صدای گیلان – بر اساس آخرین رتبه بندی دانشگاه های و مراکز تحقیقاتی که هر ساله توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) صورت می گیرد، دانشگاه گیلان در رتبه بندی سال 1392 در رده هشتم دانشگاه های جامع کشور قرار گرفت .

پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

بر اساس آخرین رتبه بندی دانشگاه های و مراکز تحقیقاتی که هر ساله توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) صورت می گیرد، دانشگاه گیلان در رتبه بندی سال 1392 در رده هشتم دانشگاه های جامع کشور قرار گرفت .

 

بر اساس رتبه بندی پایگاه استنادی دانشگاه های جهان اسلام در میان دانشگاه های جامع؛ دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، شهید بهشتی، تبریز، اصفهان، گیلان، باهنر کرمان و پیام نور به ترتیب در رتبه های اول تا دهم را کسب نمودند .

 

رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور در پنج گروه دانشگاه های جامع ، دانشگاه های علوم پزشکی ، دانشگاه های صنعتی ، دانشگاه های هنر و مراکز تحقیقاتی صورت می گیرد که دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور به صورت رسمی بر اساس 23 شاخص در قالب پنج معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات و فعالیت های اجتماعی-اقتصادی رتبه بندی می شوند.

 

شایان ذکر است دانشگاه گیلان در رتبه بندی سال 1391 در رده دهم دانشگاه های جامع کشور قرار گرفته بود.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه