زمان بارگزاری این صفحه: 7:42 PM UTC

کشور را با کمتر از 40 میلیارد دلار با اقتصاد مقاومتی اداره می کنیم

دکتر محمد باقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی به دلیل افت قیمت های جهانی، گفت: کشور را با کمتر از 40 میلیارد دلار و در چارچوب اجرای اقتصاد مقاومتی اداره می کنیم.

IMAGE635169272173281250

صدای گیلان /  محمدباقر نوبخت روز شنبه در همایش ملی بهره وری ایران که با حضور معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رییس جمهور برگزار شد، افزود: هرچند اقتصاد ایران در سال های گذشته با درآمدهای نفتی 55 تا 60 میلیارد دلار اداره می شد اما شوک نفتی و قیمت فعلی نفت خام در بازارهای جهانی شوکی را به اقتصاد کشور وارد کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا ، وی ادامه داد: هرچند این شوک به اقتصاد ایران وارد شده اما با اقتصاد مقاومتی می توان کشور را اداره کرد.
معاون رییس جمهور تصریح کرد: در همین راستا 24 سیاست به فراخور محتوی برای دستگاه های اجرایی برنامه ریزی شد تا بتوانیم به اهداف سیاست های کلی دست یابیم.

نوبخت ادامه داد: هرچند نفت از سال 1289 وارد اقتصاد ایران شد و نقش تعیین کننده ای را تاکنون ایفا کرده اما نباید نسبت به تاثیر آن در رشد اقتصادی قدرناشناس باشیم اما هم اکنون بحث این نیست که نفت را از اقتصاد ایران جدا کنیم اما اقتصاد ایران باید با برنامه بهتر از این درآمدها استفاده کند.

وی با بیان اینکه کاهش قیمت نفت سرمایه گذاری را محدود می کند، گفت: برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز رشد اقتصادی هشت درصدی ناکافی است و به همین دلیل براساس مطالعات انجام شده ایران باید در برنامه های ششم و هفتم برای دستیابی به جایگاه مورد نظر در سند چشم انداز به رشد اقتصادی 12 درصدی دست یابد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تاکید کرد: هرچند ایران نیاز به رشد اقتصادی 12 درصدی دارد اما این امر با محدودیت در سرمایه گذاری همراه است و برای جبران این مساله باید بخش بهره وری را در ایران ارتقا دهیم.

سازمان مدیریت با ماموریت های جدید احیا شد
نوبخت با بیان آنکه سازمان مدیریت در کمتر از دو هفته گذشته با ماموریت های جدید احیا شد، اظهار داشت: تحولی بنیادین در راهبرد توسعه، طراحی زیرساخت های پایدار و متوازن و همچنین رصد مستمر توسعه از ماموریت های جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

وی با بیان اینکه سازمان در حال نوسازی و تحول در ساختار پیشین است، ادامه داد: براساس برنامه ها قرار است در آینده نزدیک توسعه ای متوازن و پایدار را ایجاد کنیم.

نوبخت با اشاره به اهداف سند چشم انداز 20 ساله که همان دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی و علم و فناوری در منطقه است، گفت: برنامه های پنج ساله چهارم و پنجم را پشت سر گذاشتیم البته هرچند یک سال از برنامه پنجم باقی مانده است ولی این برنامه با بودجه 94 تکمیل شده و هم اکنون باید به فکر تدوین برنامه های ششم و هفتم باشیم.

وی تصریح کرد: در برنامه های چهارم و پنجم به رشد اقتصادی که محصول رشد سرمایه گذاری و بهره وری بود دست نیافتیم به نحوی که رشد سرمایه در برنامه پنجم معادل 12.2 درصد پیش بینی شده بود که تنها 5.5 درصد انجام شد.

وی ادامه داد: در برنامه پنجم جز سال نخست که رشد سه درصدی را شاهد بودیم در این رقم در دو سال بعدی منفی 6 و منفی 1.9 درصد بوده و به همین دلیل رشد 3 تا 4 درصدی در سال جاری نمی تواند عقب ماندگی های چهار سال قبل و برنامه چهارم را جبران کند.

وی با بیان اینکه همه نگاه ها به برنامه ششم است، گفت: در برنامه چهارم که کشور با درآمد 700 میلیارد دلاری همراه بود به رشد اقتصادی پیش بینی شده دست نیافتیم ضمن آنکه برنامه پنجم نیز همراه با تحریم ها شد که به غایت کشور را در تنگنای بیشتری قرار داد.

به گفته وی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق اهداف سند چشم انداز مدنظر است و این سیاست در راستای سند چشم انداز به هنگام شده است.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ،


عناوین ویژه