زمان بارگزاری این صفحه: 4:52 PM UTC

گیلان، استان بی دفاع !

صدای گیلان؛ بارندگی های اخیر در گیلان و خسارات زیادی که در پی ان بوجود آمد تا حدودی مسولین استان را به اهمیت تبیین یک برنامه مدون در راستای پیشگیری از خسارات مشابه واقف کرده است و اهمیت این موضوع باعث توجه جدی رسانه ها ی مختلف نیز بوده است.

به گزارش ایرنا،روزنامه خزر در شماره روز شنبه دهم آبانماه مطلبی تحت عنوان ‘ گیلان، استان بی دفاع ‘ به قلم رضا احمدی سراوانی را سرمقاله صفحه اول خود قرار داده است.

خسارات سنگین استان گیلان ناشی از بارندگی های هفته گذشته یکبار دیگر نشان داد که این استان با وجود آمادگی های نسبی در مقابل بسیاری از حوادث طبیعی همچنان آسیب پذیر و بی دفاع است.

نابودی پل ها، مسدود شدن بسیاری از جاده ها، آبگرفتگی صدها خانه ها، ریزش کوه و آسیب دیدن مزارع و باغات کشاورزی بخشی از خساراتی است که به استان گیلان طی سیلاب اخیر وارد آمد .

در همین حال گزارش های رسمی نیز حکایت از وارد آمدن خسارت هزار میلیارد ریالی به تاسیسات زیربنایی گیلان در پی سیلاب ناشی از بارندگی های هفته گذشته دارد .

بی گمان چنین حجمی از خسارت در پی بارندگی های نه چندان شدید اوایل آبان، بیانگر عدم تناسب امکانات موجود در استان برای مقابله با حوادث طبیعی است .

وضعیتی که خوشبختانه توسط مسوولان استان درک شده و تلاش می شود تا از طریق واردات ماشین آلات راهسازی بخشی از کمبودها در این زمینه جبران شود .

کمبودهایی که البته با وجود درآمدهای سرشار نفتی در دولت گذشته هرگز دیده نشد و جبران نگردید .

مطالب بیشتر؛


عناوین ویژه