زمان بارگزاری این صفحه: 7:25 AM UTC

گیلان دررتبه ی برتر ارزیابی های وزارت ورزش وجوانان قرارگرفت.

صدای گیلان – در سمینار توجیهی کارشناس مسئولان بازرسی های ادارات کل ورزش وجوانان کشور ، واحد بازرسی گیلان دررتبه ی برتر ارزیابی عملکرد وزارت قرارگرفت .

به گزارش به گزارش صدای گیلان ، دراین سمینار که باشرکت 31 استان وبمدت سه روز در مشهد مقدس برگزار شد، برارائه گزارشهای مستند وموثر ، بهره مندی از تحقق تعهد وکاربرد مهارتهای لازم با هدف اعتلاء وارتقاء وبهبود روند عملکردها تأکید شده است .
طبق گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان گیلان ، مدیرکل بازرسی وزارت ورزش وجوانان اظهار امیدواری کرد که : کارشناسان بازرسی های استانهای کشور با همت مضاعف در انجام وظایف شغلی ، وجدان کاری ، عدالت وصداقت وامانت داری در راستای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی گام های موثری بردارند.
خیراله رضایی کارشناس مسئول بازرسی ورزش وجوانان گیلان ضمن برشمردن نکات ارزشمند اینگونه سمینار در ارتقای سطح آگاهی ودانش افزایی ، دقت وامانتداری را دومقوله ای برشمرد که همواره در ارزیابی های اداره کل ورزش وجوانان استان گیلان لحاظ شده است .
وی از نقش ارزنده همکاران وکارشناسان اداره کل دردستیابی به بهبود روند عملکرد گفت و افزود: هدف در واحد بازرسی اداره کل ورزش وجوانان گیلان ، استقرار عدالت در بخش های مختلف ورزش وجوانان بوده است .
رضایی نظارت مستمر بر اماکن ورزشی استان وتقسیم وظایف در حوزه بازرسی را از عوامل این موفقیت برشمرد ویادآورشد : خوشبختانه مدیران اماکن ورزشی وروسای ورزش وجوانان در سطح استان نیز در پیشبرد اهداف سازمان مساعدت وهمکاری بسیار خوبی داشته اند .

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ،


عناوین ویژه