زمان بارگزاری این صفحه: 5:27 AM UTC

گیلان مقصد نخست سفر تابستانه خانوارهای ایرانی

صدای گیلان – طبق اعلام مركز آمار ایران، استان گیلان و شهر مشهد مقصد نخست سفر تابستانه خانوارهای ایرانی در سال گذشته بوده است.

 پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

طبق اعلام مركز آمار ایران، استان گیلان و شهر مشهد مقصد نخست سفر تابستانه خانوارهای ایرانی در سال گذشته بوده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، استان گیلان با ۹ میلیون و ۸۰۴ هزار سفر مقصد نخست سفرهای تابستانه خانواده‎های ایرانی در سال ۱۳۹۲ بوده است.

بعد از گیلان، استان خراسان رضوی با ۹ میلیون و ۶۲ هزار سفر دومین مقصد تابستانه سفرها در سال ۱۳۹۲ را به خود اختصاص داده است.

بعد از این دو شهر، استان مازندران با هفت میلیون و ۵۰۳ هزار سفر سومین مقصد تابستانه خانواده های ایرانی در سال ۱۳۹۲ بوده است.

همچنین استان تهران با سه میلیون و ۹۶۴ سفر، استان فارس با سه میلیون و ۹۵ هزار و استان اصفهان با سه میلیون و ۳۸۳ هزار سفر مقصدهای چهارم، پنجم و ششم سفر خانواده های ایرانی را به خود اختصاص می‎دهند.

بر اساس این آمار، استان سمنان با ۳۰۱ هزار و استان یزد با ۳۸۳ هزار سفر در تابستان ۱۳۹۲ کم‎ جاذبه‌ترین مقاصد سفر از نظر خانواده‎های ایرانی بوده‎اند.

همچنین شهر مشهد بر اساس تعداد نفر شب اقامت مقصد اصلی سفرهای تابستانه سال ۱۳۹۲ بوده است، که پنج میلیون و ۵۷۶ هزار نفر شب اقامت را به خود اختصاص داده است.

بعد از مشهد شهرهای تهران، رشت، شیراز، قم، اصفهان بندانزلی، لاهیجان، بابلسر و قزوین قرار دارند.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه