زمان بارگزاری این صفحه: 1:41 AM UTC

یکی از این 7 نفر شهردار بعدی رشت خواهد بود.

مجید رجبی و مسعود کاظمی «دو عضو فعلی شورای شهر رشت»، علی اوسط‌ مقدم، محمدعلی ثابت‌قدم، «شهردار سابق رشت»، رضا ساغری «شهردار اسبق رشت»، آقازاده «شهردار کرج» و طالع‌ماسوله .

به گزارش صدای گیلان محمدحسین واثق‌کارگرنیا با اشاره به برگزاری جلسه غیرعلنی شورای اسلامی شهر رشت  ،به فارس گفت : در این جلسه وضعیت کاندیداهای احتمالی تصدی شهرداری رشت مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه 11 نفر کاندیدای تصدی شهرداری رشت شده بودند، افزود: از این تعداد هفت نفر به مرحله بعدی راه یافتند.

عضو شورای اسلامی شهر رشت عنوان کرد: این هفت کاندیدای احتمالی شهرداری توانسته بودند بیش از پنج رای را کسب کنند.

وی گفت: هفت کاندیدای احتمالی تصدی شهرداری شهر رشت شامل مجید رجبی و مسعود کاظمی «دو عضو فعلی شورای شهر رشت»، علی اوسط‌ مقدم، محمدعلی ثابت‌قدم، «شهردار سابق رشت»، رضا ساغری «شهردار اسبق رشت»، آقازاده «شهردار کرج» و طالع‌ماسوله هستند.

واثق‌کارگرنیا یادآور شد: قرار است این کاندیداها در جلسات آینده برنامه‌های خود را به شورا ارائه دهند.

کلیدواژه ها: ، ، ،


عناوین ویژه