زمان بارگزاری این صفحه: 7:21 PM UTC

250 هزار نفر در استان گیلان زیر خط مطلق فقر زندگی می‌کنند.

نماینده مردم رشت ، امروز در نطق میان دستور خود در مجلس گفت؛ 250 هزار نفر در استان گیلان زیر خط مطلق فقر زندگی می‌کنند.

به گزارش صدای گیلان ؛ نماینده مردم رشت در نطق میان دستور خود در مجلس  با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و جمعیتی استان گیلان گفت: بیشترین نرخ مهاجرت روستا به شهر در استان گیلان اتفاق می افتد که دلیل آن به صرفه نبودن اقتصاد کشاورزی و فقدان امکانات رفاهی نظیر گاز، راه آسفالته ،‌آب شرب و شبکه مناسب برقدر روستاها ست. تولید یا درآمد سرانه استان گیلان از 16 استان کمتر است یعنی متوسط رفاه اقتصادی در گیلان از 19 استان کشور پایین تر است.

جعفرزاده افزود  : 250 هزار نفر در استان گیلان زیر خط مطلق فقر زندگی می‌کنند. سهم استان گیلان از بودجه کشور در سال 93 حدود 173 میلیارد تومان بعد از 233/34درصد کاهش یافت . کاهش 67 درصدی اعتبار تالاب انزلی و آب بندانها که نقش عمده‌ای در حفظ محیط زیست و توسعه بخش کشاورزی استان دارد ، چشمگیرتر از سایرامور بوده است.

 

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه