زمان بارگزاری این صفحه: 5:25 AM UTC

نوشته هایی با برچسب آثارباستانی

کشف آثار تاریخی از پل خشتی در فومن + تصاویر‌

این پل خشتی از اواخر دوره صفویه و اوایل قاجار است.

عناوین ویژه