زمان بارگزاری این صفحه: 7:36 PM UTC

نوشته هایی با برچسب آثارباستانی

کشف آثار تاریخی از پل خشتی در فومن + تصاویر‌

این پل خشتی از اواخر دوره صفویه و اوایل قاجار است.

پل خشتی و میل آجری در فومن

عناوین ویژه