زمان بارگزاری این صفحه: 3:30 PM UTC

نوشته هایی با برچسب آخرین اخبار شورای اسلامی شهر رشت

انتخابات هیات رییسه شورای شهر رشت برای دومین بار برگزارنشد

انتخابات هیات رییسه شورای اسلامی کلانشهر رشت، روز سه شنبه برای دومین بار در هفته جاری به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضاء، برگزار نشد.

عناوین ویژه