زمان بارگزاری این صفحه: 3:21 PM UTC

نوشته هایی با برچسب آخرین اخبار محمد باقر نوبخت

کشور را با کمتر از 40 میلیارد دلار با اقتصاد مقاومتی اداره می کنیم

دکتر محمد باقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی به دلیل افت قیمت های جهانی، گفت: کشور را با کمتر از 40 میلیارد دلار و در چارچوب اجرای اقتصاد مقاومتی اداره می کنیم.

عناوین ویژه