زمان بارگزاری این صفحه: 3:46 PM UTC

نوشته هایی با برچسب آخرین اخبار مذاکرات ایران و آمریکا

مذاکرات با موفقیت به پایان رسید

حمید بعیدی نژاد رییس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران در صفحه اینستاگرام خود از پایان موفقیت امیز مذاکرات هسته ا ی خبر داد.

عناوین ویژه