زمان بارگزاری این صفحه: 11:59 AM UTC

نوشته هایی با برچسب آخرین اخبار مذاکرات لوزان

مذاکرات با موفقیت به پایان رسید

حمید بعیدی نژاد رییس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران در صفحه اینستاگرام خود از پایان موفقیت امیز مذاکرات هسته ا ی خبر داد.

مذاکرات با موفقیت به پایان رسید

عناوین ویژه