زمان بارگزاری این صفحه: 10:00 PM UTC

نوشته هایی با برچسب آخرین اخبار مذاکرات 1 5

مذاکرات با موفقیت به پایان رسید

حمید بعیدی نژاد رییس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران در صفحه اینستاگرام خود از پایان موفقیت امیز مذاکرات هسته ا ی خبر داد.

عناوین ویژه