زمان بارگزاری این صفحه: 12:35 AM UTC

نوشته هایی با برچسب آدرس دفتر جعفرزاده نماینده رشت

گیرندگان پول از رحیمی، منشاء آن و اینکه چه نیتی داشته اند باید مشخص شود

غلامعلی جعفرزاده، نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه کمک گرفتن از افراد، خلاف و جرم است از دستگاه قضا خواست صحت و سقم لیست ادعایی رحیمی را بررسی کند.

عناوین ویژه