زمان بارگزاری این صفحه: 3:22 AM UTC

نوشته هایی با برچسب آدرس

ساختمان جدید دفتر نمایندگی نظام مهندسی صومعه سرا افتتاح می شود

ساختمان جدید دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان صومعه سرا بعد از طهر امروز با حضور ترکان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

عناوین ویژه