زمان بارگزاری این صفحه: 5:20 PM UTC

نوشته هایی با برچسب آرامگاه

خطر تخریب آرامگاه پدر چای ایران در لاهیجان

آرامگاه کاشف السلطنه (پدر چای ایران)به علت عدم رسیدگی مناسب و جداره سازی غیراصولی و عدم توجه به شرایط اقلیمی منطقه، در حال تخریب تدریجی است. شایان ذکر است در حال حاضر از این بنا به عنوان موزه تاریخ چای ایران بهره برداری می شود.

عناوین ویژه