زمان بارگزاری این صفحه: 11:11 PM UTC

نوشته هایی با برچسب آزاد راه رشت قزوين

نوبخت؛ مسافران نوروزی در ترافیک سنگین منجیل گرفتار نمی شوند

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و استاندار گیلان از عملیات اجرایی 11 کیلومتر باقیمانده آزادراه رشت قزوین بازدید کردند.

آزاد راه رشت‌ ـ‌  قزوین

عناوین ویژه