زمان بارگزاری این صفحه: 11:06 PM UTC

نوشته هایی با برچسب آزار جنسی در ژن برخی مردان است!

آزار جنسی در ژن برخی مردان است

علمی – تحقیقات جدید دانشمندان دانشگاه آکسفورد و موسسه کارولینسکای سوئد با همکاری یک دانشمند ایرانی‌ نشان داده که آزار جنسی در ژن برخی مردان است

عناوین ویژه