زمان بارگزاری این صفحه: 10:07 AM UTC

نوشته هایی با برچسب آستارا لرزید

پس‌لرزه زلزله آذربایجان بندر آستارا را تکان داد

پس‌لرزه زلزله جمهوری آذربایجان شهرستان مرزی بندر آستارا را تکان داد.

پس‌لرزه زلزله آذربایجان بندر آستارا را تکان داد

عناوین ویژه