زمان بارگزاری این صفحه: 10:39 PM UTC

نوشته هایی با برچسب آستارا لرزید

پس‌لرزه زلزله آذربایجان بندر آستارا را تکان داد

پس‌لرزه زلزله جمهوری آذربایجان شهرستان مرزی بندر آستارا را تکان داد.

عناوین ویژه