زمان بارگزاری این صفحه: 7:45 AM UTC

نوشته هایی با برچسب آستارا لرزید

پس‌لرزه زلزله آذربایجان بندر آستارا را تکان داد

پس‌لرزه زلزله جمهوری آذربایجان شهرستان مرزی بندر آستارا را تکان داد.

عناوین ویژه