زمان بارگزاری این صفحه: 6:56 PM UTC

نوشته هایی با برچسب آفرین به مردم گیلان!

آفرین به مردم گیلان!

حضور بسیار گسترده و پرشکوه اقشار مختلف مردم در خیابان های منتهی به ورزشگاه شهید عضدی رشت، آنچنان پرنشاط و امیدوارانه بود که دولتمردان را به اعجاب و تحسین واداشت.

آفرین به مردم گیلان!

عناوین ویژه