زمان بارگزاری این صفحه: 5:19 PM UTC

نوشته هایی با برچسب آیت الله حسن رمضانی ویدیو

بیانیه آیت الله رمضانی بمناسبت 22بهمن

غیور مردان وزنان گیل و دیلم چون گذشته برگی دیگر از تاریخ سیاسی این استان را مزین به حماسه حضور خود خواهند کرد.

ایت الله رمضانی گیلانی

عناوین ویژه