زمان بارگزاری این صفحه: 2:32 AM UTC

نوشته هایی با برچسب آیت الله سید جعفر سیدان

بیانیه آیت الله رمضانی بمناسبت 22بهمن

غیور مردان وزنان گیل و دیلم چون گذشته برگی دیگر از تاریخ سیاسی این استان را مزین به حماسه حضور خود خواهند کرد.

ایت الله رمضانی گیلانی

عناوین ویژه