زمان بارگزاری این صفحه: 7:14 AM UTC

نوشته هایی با برچسب ابراهیمی رئیس شورای شهر فومن

«ابراهیمی» رییس شورای شهر فومن شد

هیئت رئیسه جدید شوراهای اسلامی شهر فومن با برگزاری انتخابات معرفی و مختار ابرهیمی رئیس این شورا شد.

عناوین ویژه