زمان بارگزاری این صفحه: 12:38 AM UTC

نوشته هایی با برچسب ابقای سرپرست واحدهای آستارا و صومعه‌سرا دانشگاه آزاد اسلامی

ابقای سرپرست واحدهای آستارا و صومعه‌سرا دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی سرپرست واحدهای آستارا و صومعه‌سرا دانشگاه آزاد اسلامی را در سمت خود ابقا کرد.

عناوین ویژه