زمان بارگزاری این صفحه: 12:23 PM UTC

نوشته هایی با برچسب ابهای سطحی

رییس شورای رودسر؛ 2 میلیارد تومان اعتبار برای دفع آبهای سطحی رودسر نیاز است.

صدای گیلان – اسماعیل صفری گفت: برای اجرای پروژه دفع آب های سطحی دو شهرک شهید رجایی واحمد آباد رودسر به 2 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

شورای رودسر

عناوین ویژه