زمان بارگزاری این صفحه: 5:31 PM UTC

نوشته هایی با برچسب ابوذر نیوز ایرج ندیمی

خدمتگزاری به مردم جناح بندی ندارد/ دولت اعتدال نگاه ویژه ای به روستاییان دارد

ندیمی؛ جناح بندی ها برای حرف زدن خوب است اما در عمل خدمتگزاری مهم است/ این که برخی می گویند به عنوان مثال چرا بنده با آن دولت و یا آن شخص کارکرده ام حرف پوچ و بی ارزشی است.

ImageThumb2 (1)

عناوین ویژه