زمان بارگزاری این صفحه: 10:00 AM UTC

نوشته هایی با برچسب اتاق شخصی مقام معظم رهبری

منزل شخصی «مقام معظم رهبری»/ تصاویر

صدای گیلان – مقام معظم رهبری به خبرنگار فرمودند: این هم خانه ی بنده ی حقیر،شروع کنید و گزارش بگیرید.خبرنگار با چشمان خیس به آقا گفت؛ قانع شدم آقا…. کسی باور نمی کند.

تصاویری از منزل شخصی مقام معظم رهبری

عناوین ویژه