زمان بارگزاری این صفحه: 3:57 AM UTC

نوشته هایی با برچسب اجاره واگذار

واگذاری 184 مکان ورزشی گیلان از طریق مزایده عمومی

صدای گیلان – 184 مکان ورزشی گیلان از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره یکساله واگذار میشود .

عناوین ویژه