زمان بارگزاری این صفحه: 4:25 AM UTC

نوشته هایی با برچسب اجبار نصب کپسول آتش نشانی

نصب کپسول آتش نشانی در خودروهای عمومی اجباری شد

صدای گیلان – در جلسه سازمان ملی استاندارد که پس از 10سال برگزار شد، نصب کپسول آتش نشانی در خودروهای عمومی(حمل مسافر) اجباری شد.

نصب کپسول آتش نشانی در خودروهای عمومی اجباری شد

عناوین ویژه