زمان بارگزاری این صفحه: 10:38 PM UTC

نوشته هایی با برچسب احسانبخش

ناگفته‌های اشغال ساواک رشت

ناگهان یک نفر با داسی بلند سر رسید، وی داس را به بالای سر خود برد و محکم به سر‌‌ آن ساواکی‌ای کوبید که در کنارم بر زمین نشسته بود. من با حیرت نوک داس را دیدم که در جمجمه آن ساواکی فرو رفت و خون از سرش فواره زد.

عناوین ویژه