زمان بارگزاری این صفحه: 5:09 AM UTC

نوشته هایی با برچسب احمدی نژاد،ترکیه،تصاویر،صراط

کتک کاری در مراسم سخنرانی احمدی نژاد در ترکیه/ عکس

صدای گیلان – پس از حضور احمدی نژاد نیز بر روی سن برای سخنرانی 4 نفر اعتراض کردند که از سوی حاضران در مراسم دستگیر و به خارج از محل مراسم برده شدند.

کتک کاری در مراسم سخنرانی احمدی نژاد در ترکیه/ عکس

عناوین ویژه