زمان بارگزاری این صفحه: 1:43 PM UTC

نوشته هایی با برچسب احمد آقایی

شکواییه ساکنان محله رازی رشت به دادستان

ساکنان محله رازی رشت در اعتراض به بوی فاضلاب و زباله های بیمارستان رازی این شهر به دادستان رشت نامه نوشتند.

عناوین ویژه