زمان بارگزاری این صفحه: 3:13 AM UTC

نوشته هایی با برچسب احمد زاهدي لنگرودي

ضایعات مشکل جدی لنگرود

در شهر کوچکی مثل لنگرود با حدود ۸۰ هزار نفر جمعیت که ظاهرا نباید مدیریت چند واحد جمع‌آوری ضایعات در این شهر کار دشواری به نظر برسد، ضایعات در آن با عدم مدیریت صحیح به یک معضل زیست‌محیطی در این شهر تبدیل شده است.

ضایعات مشکل جدی لنگرود

عناوین ویژه