زمان بارگزاری این صفحه: 8:50 PM UTC

نوشته هایی با برچسب احمد قلعه کفائی ریس شورای شهر تالش

«قلعه کفایی» رئیس شورای شهر تالش شد

احمد قلعه کافی باکسب ۴ رای به عنوان ریاست شورای شهر تالش برگزیده شد.

عناوین ویژه