زمان بارگزاری این صفحه: 6:46 AM UTC

نوشته هایی با برچسب اخبار انزلی – بیمارستان انزلی آموزشی شد

بازدید وزیر بهداشت بیمارستان شهید بهشتی انزلی/ تصاویر

صدای گیلان – وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی شامگاه یکشنبه ضمن دیدار از بخشهای بیمارستان شهید بهشتی انزلی از بیماران این مرکز درمانی عیادت کرد.

عناوین ویژه