زمان بارگزاری این صفحه: 3:50 AM UTC

نوشته هایی با برچسب اخبار جدید از شهرام جزایری

جزایری؛ به اقتصاد باز خواهم گشت/ بیل گيتس اگر ايران بود،به زندان مي‌افتاد!

اين‌بار بسيار احتياط خواهم كرد و سعي مي‌كنم دوستان سياسي را تنها به عنوان دوست نگه دارم. وي نزديكي به سياسي‌ها را يكي از اشتباهات بزرگ خودش عنوان كرد و گفت: نه من به اين دوستان شريف نيازي داشتم و نه آنها به من نيازي داشتند.

عناوین ویژه