زمان بارگزاری این صفحه: 12:04 PM UTC

نوشته هایی با برچسب اخرین اخبار مذاکرات هسته ای لوزان سویس

مذاکرات با موفقیت به پایان رسید

حمید بعیدی نژاد رییس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران در صفحه اینستاگرام خود از پایان موفقیت امیز مذاکرات هسته ا ی خبر داد.

عناوین ویژه