زمان بارگزاری این صفحه: 4:30 PM UTC

نوشته هایی با برچسب اخرین اخبار مذاکرات 5 1

مذاکرات با موفقیت به پایان رسید

حمید بعیدی نژاد رییس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران در صفحه اینستاگرام خود از پایان موفقیت امیز مذاکرات هسته ا ی خبر داد.

عناوین ویژه