زمان بارگزاری این صفحه: 1:55 AM UTC

نوشته هایی با برچسب اخوان

نمایان شدن زوایای جدیدی از پل تاریخی مرغانه پرد کوچصفهان

صدای گیلان – معاون اداره کل میراث فرهنگی گیلان از نمایان شدن زوایای جدید پل تاریخی مرغانه پرد کوچصفهان خبر داد.

عناوین ویژه