زمان بارگزاری این صفحه: 2:07 PM UTC

نوشته هایی با برچسب اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان تالش

دو وقف توسط واقفين خيرانديش تالشي

صدای گیلان – سي هشتمين و سي نهمين وقف استان گیلان در سال 93 ، توسط واقفين خيرانديش تالشي و در روستاي ميانرود شهرستان رضوانشهر به ثبت رسید .

عناوین ویژه