زمان بارگزاری این صفحه: 4:47 PM UTC

نوشته هایی با برچسب اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستانه اشرفیه

مشاهده یک قطعه «تشی»، بزرگترین جونده ایران در رشت آباد

یک قطعه تشی توسط مامورین حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه نجات یافت./ تشی بزرگترین جونده ایران است و اغلب آنرا به اشتباه جوجه تیغی مینامند .

عناوین ویژه